Kommunens anslagstavla blir digital vid årsskiftet

Publicerad

Den nya kommunallagen innebär att kommunens officiella anslagstavla ska vara digital och finnas på kommunens webbplats.

Den 1 januari träder en ny kommunallag i kraft. Lagändringen innebär bland annat att kommunens officiella anslagstavla som nu finns i Kommunhusets entré ska vara digital och finnas på kommunens webbplats istället för att hänga på väggen.

– Vi kommer dock inte vara helt klara till den 1 januari när lagen träder i kraft. Tills lösningen är klar kommer vi publicera anslagen i nyhetsform under rubriken Kommun och politik, säger webbstrategen Anna Densjö.

– Anslagen kommer alltså vara sökbara digitalt från och med den 1 januari. Den lösning vi arbetar med för en digital anslagstavla kommer dock vara lite tydligare och ha andra finesser. Vi återkommer med mer information när den lösningen är på plats, säger Anna Densjö.

Alla ska kunna se tillkännagivanden

Eftersom den del av kommunen som sitter i Kommunhusets lokaler flyttar ut under 2018 är det ännu viktigare att anslagen går att hitta digitalt.

Kontaktcenter kommer också kunna hjälpa dig att hitta anslagen via kommunens webbplats. Det är i linje med kommunens serviceskyldighet att hjälpa den som inte har tillgång till internet.

Möten och beslut ska tillkännages

Kommunens officiella anslagstavla har en formell funktion. Lagen ställer bland annat krav på att möten och beslut ska tillkännages enligt särskilda rutiner. Några exempel är kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Det ska också finnas information om hur du kan överklaga beslut. Samma information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan kommer nu att finnas på webben från och med årsskiftet.

Anslagstavlan i Kommunhusets entré