Nu har kommunfullmäktige enats om Ena Energis framtid

Publicerad

En stor majoritet av kommunfullmäktige vill sälja Ena Energi. Därför ska frågan klargöras med förhandling om ett försäljningsavtal.

Det avtalet ska fullmäktige sedan ta ställning til, beslut väntas före sommaren 2018.

Det är främst av ekonomiska skäl som de flesta partierna vill gå vidare med försäljningsalternativet, mot bakgrund av de utredningar som gjorts.

Frigöra mark för att bygga bostäder

Men det finns också en politisk vilja att frigöra marken i hamnen för att bygga bostäder i framtiden. Flera politiker pekade på möjligheterna att utveckla hamnområdet.

– Efter flera års diskussioner och flera utredningar är en försäljning det vi tror är bäst för Enköpings kommun och för kunderna. Vi tror att det är långsiktigt mest hållbart, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Två parallella utredningar

Kommunen har gjort två parallella oberoende utredningar.

Den ena, utförd av rådgivningsföretaget KPMG, fick uppdraget att utreda vad en försäljning innebär.

Det konstaterade att det finns intresse från flera håll att lägga bud på kraftvärmeverket.

Budgivare har på eget initiativ föreslagit att huvuddelen av marken kan frigöras och återköpas av Enköpings kommun senast år 2030, eller tidigare.

Den andra utredningen, gjord av Jönköpingsföretaget JES AB, tittade på vad som krävs för att kraftvärmeverket ska kunna behållas i kommunal ägo.

Uppdraget gick även ut på att titta på kommunens andra tillgångar och undersöka eventuella organisatoriska synergieffekter. Den visar att det, under vissa förutsättningar och förändringar, finns möjligheter för kommunen att behålla och utveckla kraftvärmeverket.

Däremot har Ena Energi historiskt inte uppvisat dessa vinstnivåer för att klara de kommande renoveringar som krävs. De ser också att det framöver blir en utmaning att klara det.

– Ena Energi står inför stora investeringsbehov som kommer påverka taxan. Vi tror att den påverkas mindre om en aktör med större muskler äger bolaget, säger Helena Proos.

– Enköping har därmed möjligheten att sälja ett bolag med stort investeringsbehov, få loss ett antal hundra miljoner kronor till mer angelägna kommunala satsningar – och få tillgång till marken, säger Anders Wikman (NE).

Företag som kan bli aktuella för att köpa Ena Energi ska ha en utvecklad strategi för en kraftproduktion som är hållbar för klimatet och miljön.

Ena Energis logotyp