Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad

Måndag den 11 december klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Du som besökare är välkommen att ställa frågor efter cirka klockan 18.10. Du anmäler dina frågor i förväg, senast klockan 17.00 till ordförande eller sekreterare.

Några frågor som kommunfullmäktige ska diskutera

  • Medborgarförslag – Belysning med mera
  • Trafikstrategi för Enköpings stad – beslut om antagande
  • Beslut gällande ENA Energi AB:s framtid
  • Svar på interpellation – Varför är lamporna mörka?
  • Svar på interpellation – Hur säkerställer vi en god vattenkvalité
Enköping