Nytt förslag om centrum visar utveckling för stråk och kvarter

Publicerad

Det omfattande arbetet med att peka ut riktningen för framtidens Enköpings stad fortsätter. Ett nytt, utvecklat förslag ska nu ut på ny remissrunda.

I den nya versionen ingår bland annat en centrumstudie som visar hur stråk och kvarter kan utvecklas med sikte på en hållbar stad. Bostäder, offentliga rum, handel och hur människor rör sig i staden ska därmed kunna samsas och samverka för att öka stadens trivsel och attraktionskraft.

– Syftet med studien är att peka ut värden och lägga en grund för kommunens framtida planering av staden, säger Anders Wikman (NE), ordförande för kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex-utskottet).

En hållbar stad

Precis som i den första versionen löper begreppet hållbarhet som en röd tråd genom hela planen. Det innebär att Enköping ska kunna fungera som en öppen och välfungerande stad även för kommande generationer.

Därtill lyfter förslaget fram betydelsen av närhet till mötesplatser och kommunal service som en central fråga för hela stadens utveckling. I Enköping ska invånarna ha nära till det man behöver ofta och det ska vara enkelt att få ihop vardagens alla delar.

– I planen blir sambandet mellan stadens utveckling, våra offentliga miljöer och trafikfrågorna tydligt, säger Anders Wikman (NE).

– Dessa delar är en förutsättning för varandra och stärker varandra i att göra Enköpings stad till en intressant plats för både Enköpingsbor och besökare, fortsätter Anders Wikman.

Var med och påverka

Den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad går nu ut på sin andra remissrunda. Remisstiden, den så kallade granskningen, pågår under perioden 11 december–12 februari. Under den perioden kan du som bor i Enköping vara med och säga vad du tycker om Enköpings framtid.

enkoping.se/framtidsdialog kan du läsa materialet och hur du kan vara med och påverka. Kartor och dokument finns också i pappersform på ett antal offentliga ställen. Några exempel är Kommunhusets foajé, biblioteket på Ågatan 29 och Idrottshuset.

Har du frågor?

Kontakta Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plex-utskottet
Telefon: 0171-62 62 13
E-post: anders.wikman@politiker.enkoping.se

Äldre dam handlar jordgubbar av en yngre man vid ett stånd på Stora torget i Enköping. I bakgrunden skymtar cyklar och människor.

Foto: Thomas Henrikson