IP Only presenterar åtgärdsplan efter kritiken

Publicerad

Efter kritiken från kommuninvånare kallade kommunledningen till möte med fiberoperatören IP Only, som nu säger upp avtalet med sin underentreprenör.

Den 13 november fick IP Only grävstopp i Enköpings stad och kransorterna, efter att inte ha återställt marken där de grävt fiber på rätt sätt och i rätt tid.

– Det blev inte den effekten vi förväntade oss. Därför kallade vi till ett möte med IP Onlys högsta ledning utifrån att vår organisation inte tycker IP Only levererat enligt det vi var överens om, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Åtgärdsplan från IP Only

IP Only säger nu upp avtalet med sin underentreprenör. Det är en del av företagets åtgärdsplan.

– Det som hänt är inte acceptabelt, men efter ett konstruktivt möte är vår känsla att IP Only nu tagit problemen på allvar. Vi förväntar oss att deras åtgärdsplan kommer fungera och att de åtgärdar de brister som finns i dag. Vi ska inte ha de här problemen nästa år, säger Helena Proos.

IP Onlys underleverantör kommer nu slutföra det arbete de påbörjat för att vara klara senast den 31 december. Därefter tar en ny underleverantör över arbetet.

Kontinuerlig dialog

Under tiden som IP Only arbetat i kommunen har det varit avstämningsmöten varannan vecka med både IP Only och deras underleverantörer.

– Det här har varit en process över tid. Vi har haft löpande diskussioner om kritiken från kommuninvånarna och ställt krav på åtgärder, säger Helena Proos.

Fredrik Karlsson, chef för nationella fiberutbyggnaden på IP Only:

– Jag och IP Only vill be alla Enköpingsbor som drabbats av bristerna i fiberutbyggnaden om ursäkt. Nu gör vi om och gör rätt. IP Only måste vinna tillbaka förtroendet hos beslutsfattarna, våra kunder och allmänheten. Vi har en handlingsplan och kommer beta av punkt för punkt i åtgärdslistan för en korrekt återställning, säger Fredrik Karlsson.

Vad händer nu?

Här är IP Onlys åtgärdsplan:

  • Entreprenörsbyte. Samarbetet med nuvarande entreprenör avslutas den 31 december.
  • Återställning punkt efter punkt, enligt kommunens återställningslista
  • Ökad kvalitetskontroll. Oberoende besiktningsmän och kvalitetsinspektörer ska göra flygande inspektioner och övervaka arbetet.
  • Förstärkt kundkommunikation. Informationsmöte för allmänheten den 18 december klockan 11. IP Only ska också göra en kundundersökning för att få en helhetsbild, lyssna in önskemål och ge kunderna möjlighet att berätta om sin kundupplevelse. Det blir även löpande kundkommunikation var tredje månad och kontinuerliga uppdateringar på IP Onlys webbplats och sociala medier.
  • Kommunikation till kommunledningen. Fortlöpande information om hur arbetet går.

Läs mer

Kommunen har stoppat grävtillstånd för fiber

Har du frågor?

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun.
Telefon: 0171-62 51 72

Peter Lund, kommundirektör i Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 50 00 (kontaktcenter)

Niclas Karnhill, pressansvarig på IP Only
Telefon: 070-870 00 60

Enköping