Enköpings kommun ska bli bättre för företag

Publicerad

Igår presenterade SKL årets Nöjd-Kund-Index. Det är en undersökning om hur nöjda företagen i Enköpings kommun är med den service kommunen ger.

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) ranking har sex områden mätts. Kommunen har blivit bättre inom de flesta områden men har en del utmaningar kvar. Näringslivschefen tror dock på bättring nästa år.

- Vi är väl medvetna om utmaningarna och gör stora ansträngningar för att förbättra de områden som företagen ser som mest angelägna, säger Cissi Lööv näringslivschef.

Sett från januari 2016 till december 2016 går det även att se att kommunen under året förbättrat sina resultat. Något Cissi Lööv tycker visar på att de åtgärder som vidtagits har gett utdelning.

- I de dagliga samtalen med företagen märker vi att man är positiva till de förbättringar vi gör och man är generellt sett mycket nöjdare. En nöjdhet som inte kommer ge utslag på rankingen förrän om ett år.

För att förbättra resultatet ytterligare arbetar kommunen på flera olika fronter. En åtgärd vi har fokuserat på är att minska kötiderna för bygglovsansökningar, och de har redan halverats.

- Bland annat har vi satsat stort för att rusta bygglovsavdelningen, framför allt med mer personal och en ny byggavdelningschef, säger Cissi Lööv.

Andra insatser som kommunen gör för att förbättra företagsklimatet:

Öppet hus för bygglov varje torsdag där företag och privatpersoner får svar på sina frågor om bygglov i ett personligt möte med medarbetare från byggavdelningen.

Dukat bord en mötesform där företag lätt kan boka in sig och få träffa de funktioner man behöver vid samma tillfälle.

Kontaktcenter som ger snabba svar på de vanligaste frågorna

Team Näringsliv är en förvaltningsöverskridande grupp som jobbar med projektet Förenkla för företagen. Vars syfte är att utveckla arbetssätt och rutiner samt samverka med företagen för att förbättra servicen.

Vad är Nöjd-Kund-Index?

Nöjd-Kund-Index är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. De områden som mätts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö-och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Resultaten rör 2016 års myndighetsärenden.

Läs mer om Nöjd-Kund-Index och 2016 års resultat

Enköping

Foto:Thomas Henrikson