Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad

Tisdagen den 18 april klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Du som besöker mötet kan ställa dina frågor cirka lockan 18.10. Anmäl frågorna i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

Några frågor som kommunfullmäktige ska diskutera

  • medborgarförslag om att utlysa en idétävling i syfte att få underlag för förbättring av tillgängligheten, för rekreation och nya upplevelser, tillika ett betonande av Enköping som parkernas stad
  • medborgarförslag om Åvarvet som en motionsslinga mitt i stan
  • revisionsberättelse för år 2016 och beslut om ansvarsfrihet
  • årsredovisning för Enköpings kommun 2016
  • svar på motion omFanna Mosse, ungdomarnas och djurens fritidsgård
  • enkel fråga om hörselslinga i offentliga lokaler
  • interpellation om införande av en kvinnofridssamordnare.
Ledamöter i kommunfullmäktige.