Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2017-04-18

Tisdagen den 18 april klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Du som besöker mötet kan ställa dina frågor cirka lockan 18.10. Anmäl frågorna i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

Några frågor som kommunfullmäktige ska diskutera

  • medborgarförslag om att utlysa en idétävling i syfte att få underlag för förbättring av tillgängligheten, för rekreation och nya upplevelser, tillika ett betonande av Enköping som parkernas stad
  • medborgarförslag om Åvarvet som en motionsslinga mitt i stan
  • revisionsberättelse för år 2016 och beslut om ansvarsfrihet
  • årsredovisning för Enköpings kommun 2016
  • svar på motion omFanna Mosse, ungdomarnas och djurens fritidsgård
  • enkel fråga om hörselslinga i offentliga lokaler
  • interpellation om införande av en kvinnofridssamordnare.
Ledamöter i kommunfullmäktige.