Enköpings kommun öppnar kontaktcenter

Publicerad

10 april öppnar vi ett kontaktcenter för att öka tillgängligheten och servicen till dig som är kommuninvånare, företagare eller föreningsaktiv.

I den första etappen kommer du få svar på frågor om barnomsorg, bygglov och samhällsbyggnad (till exempel gator, parker, vatten och avlopp). Innan den stora öppningen i slutet av september ansluter vi successivt fler förvaltningar och avdelningar till kontaktcentret.

Många kommuner har öppnat kontaktcenter före Enköping. I det projekt som vi haft för att skapa kontaktcentret har vi lärt av andra kommuner hur vi ska bli framgångsrika.

En stor nytta i kontakten med kommunens kontaktcenter blir att du direkt kommer i kontakt med våra kommunvägledare, som ger dig rätt information snabbt och enkelt.

Gruppbild med de elva nya medarbetare på kommunens nya kontaktcenter.

Medarbetarna på kontaktcenter. Foto: Erik Eklund