Detaljplanen för Villa Fannalund kan ge nya bostäder

Publicerad

Detaljplanen för området runt Villa Fannalund gör det möjligt att bygga bostäder både norr om Tallbacksvägen och söder om Villa Fannalund.

Kommunens plan-, mark och exploateringsutskott (plex-utskottet) har nu godkänt detaljplanen.

I området kan det byggas flerbostadshus och en mindre kontorsbyggnad. Runt villan finns också ett grönområde som kan kompletteras med en park för hantering av dagvatten.

– Med området runt Villa Fannalund fortsätter vi omvandlingen av det gamla Bahco-området. Detaljplanen försöker balansera en övergång från bebyggelsen i Bahcostaden till att passa den befintliga miljön runt Villa Fannalund och nedre Fanna, säger Anders Wikman (NE), ordförande i plex-utskottet.

Detaljplanen styr hur området ska se ut

En detaljplan reglerar hur marken inom ett område får användas och bebyggas. Planen för området runt Villa Fannalund anger att bostadshusen norr om Tallbacksvägen får ha upp till fyra våningar. Husen söder om Villa Fannalund ska vara lägre med två till tre våningar. Husen ska anpassas till den befintliga miljön, men samtidigt inte konkurrera med Villa Fannalunds historiska utseende.

Villa Fannalund byggdes 1905 av Bahcos grundare J P Johansson som direktörsbostad. Huset är utpekat som skyddsvärt och fungerar i dag som kontor.

Vad händer nu?

Kommunens plex-utskott har godkänt att detaljplanen kan antas. Det är kommunstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om att anta planen.

Har du frågor?

Kontakta Anders Wikman (NE), kommunalråd och ordförande i plex-utskottet.
Telefon: 0171-62 62 13

Enköping