Kommunen kan tillfälligt få fler lägenheter från EHB

Publicerad

Med en tillfällig ändring i Enköpings hyresbostäders ägardirektiv kan kommunen begära mer än 5 procent av EHB:s nyuthyrning.

En tillfällig ändring skulle som längst gälla till och med den 31 december 2017.

Förslaget grundar sig i att kommunen måste hitta bostäder till nyanlända, efter att bosättningslagen började gälla för alla kommuner i mars 2016.

Lägenheter till utsatta grupper

Med dagens ägardirektiv kan kommunen få upp till 5 procent av EHB:s lägenheter för nyuthyrning varje år till särskilt utsatta grupper. Förslaget ger kommunen rätt att begära fler än så från och med den 1 november i år. För att hitta bostäder till nyanlända har kommunen också kontakt med privata hyresvärdar och fastighetsägare.

Från början hade förslaget om EHB:s ägardirektiv en övre gräns på 25 procent, men kommunen räknar inte med att behöva så pass många lägenheter. Det troliga är att det kommer handla om något fler än 5 procent.

Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut den 14 november.

Tre lägenhetshus på Kungsgatan i Enköping, med träd och buskar i förgrunden.

Foto: Inger Johansson