Satsningar på lärare, folkhälsa och närodlat i budget för 2017

Publicerad

Socialdemokraterna och Nystart Enköpings budget har flera satsningar på lärare, folkhälsa och ökad kvalitet på maten i kommunens verksamheter.

Måndagen den 17 oktober antog kommunfullmäktige budgeten för 2017.

Satsningar på lärare

Förslaget innehåller flera satsningar på skolan, bland annat 7,5 miljoner till förslag från Enköpings skolkommission genom till exempel ett professionsprogram för lärare.

Kommunledningen föreslår också en enhet för forskning och utveckling.

Den treåriga satsningen på lärarlöner får även i år fyra miljoner kronor extra i budgetförslaget.

Hälsostaden Enköping

Folkhälsan är också ett prioriterat område. Kommunledningen vill utveckla ”Hälsostaden Enköping”, med utgångspunkt från de idrotts- och kulturpolitiska programmen.

En ny turismstrategi och en utveckling av Korsängsfältet med ny simhall och ny ishall ska öka intresset för folkhälsan.

Fokus på närodlad och ekologisk mat

Kommunledningen vill ta ett särskilt ansvar för kommunens omfattande upphandlingar av mat och fokuserar därför på närodlad mat utifrån de nationella baskraven för att minska skadliga miljöeffekter. Målet är också att öka andelen ekologiska livsmedel från 6 till 25 procent, framför allt för livsmedel som importeras långt ifrån kommunen.

Kontaktcenter ska svara på frågor

En av de större satsningarna är 5 miljoner kronor för ett nytt kontaktcenter, som ska ge bra service till invånare, företag och föreningar i kommunen.

Den tidigare satsningen på bygglovshanteringen får ytterligare 1,4 miljoner kronor och utvecklingen av hamnområdet fortsätter som planerat.

Läs mer om budgeten för 2017

Vi skrev en nyhet när förslaget presenterades i september.

​Har du frågor?

Kontakta

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 51 72

Anders Wikman (NE), kommunalråd
Telefon: 0171-62 51 72

Enköping