Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad

Måndagen den 17 oktober klockan 9 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Några frågor som kommunfullmäktige ska diskutera

  • medborgarförslag till ett förbättrat Bredsand
  • medborgarförslag – Utvecklingsplan per idrottsområden
  • medborgarförslag – Skateboard/kickboardpark, ett ställe för spontanidrott
  • budget 2017–2019 med övergripande verksamhetsplan för 2017, investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2017.

Du kan lyssna på plats eller följa mötet hemifrån

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Det betyder att du kan vara med och lyssna på plats i Fullmäktigesalen i Kommunhuset. Mötet sänds även direkt på kommunens webbplats.

Länken till sändningen och mötets beslutshandlingar finns på kommunfullmäktiges sida.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras tisdagen den 25 oktober.

Ledamöterna i kommunfullmäktige står uppställda i Fullmäktigesalen.