Peab är på väg att lämna Statt-tomten

Publicerad

Byggföretaget Peab kan lämna Statt-tomten i Enköping.

– Vi har stämt av processen med Peab om deras önskan att ändra detaljplanen. Tillsammans har vi valt att undersöka andra alternativ, säger Anders Wikman (NE), ordförande i kommunstyrelsens plex-utskott.

Kommunen och Peab har nått en principöverenskommelse där kommunen kan erbjudas att köpa Statt-tomten.

– Vi ser att det finns en stark önskan i Enköping om att utveckla tomten på ett sätt som är svårt att motivera på marknadsmässiga villkor. Samtidigt vill vi bidra till en lösning på frågan, säger Peabs nya regionchef Stefan Liljebris.

Kulturhuset kan byggas på tomten

Kommunen vill gärna att en ny byggnad på Statt-tomten ökar attraktionskraften runt Stora torget. Om kommunen köper tomten är ett förslag att bygga det nya kulturhuset där i stället för vid Joar Blå.

– Anbuden som vi har fått på det nya kulturhuset vid Joar ligger långt över budget. Vi måste överväga om vi får mer för pengarna om vi satsar på ett helt nytt husbygge, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

– Då skulle ett levande, arkitektoniskt spännande kulturhus vid torget kunna vara ett spännande lyft för hela centrum. Det skulle kunna sprudla av liv i samklang med Westerlundska gården, säger Anders Wikman.

Rekordmånga har lämnat synpunkter

Förslaget till en ny detaljplan för Statt-tomten har mötts av både positiva och negativa kommentarer. Rekordmånga kommuninvånare har lämnat synpunkter i den samrådsremiss som nu har avslutats.

– Många tycker att det inte borde byggas ett tiovåningshus med det föreslagna utseendet vid torget, säger Anders Wikman.

Även parkeringsfrågan har visat sig vara svår att lösa.

– Samtidigt är det många som i sociala medier och personliga möten betonar vikten av att gropen försvinner. Vi vill inte tappa tempo, utan har fortfarande som mål att göra arkeologiska utgrävningar där i sommar, säger Helena Proos.

Öppet dialogmöte den 17 februari

Frågan diskuteras närmast på det öppna dialogmötet om Statt-tomten den 17 februari klockan 18 på Kompassen på Kaptensgatan 4 i Enköping.

Kommunstyrelsens plex-utskott har nästa möte om detaljplanen för Statt-tomten den 25 februari.

Har du frågor?

Anders Wikman (NE), ordförande i kommunstyrelsens plex-utskott
Telefon: 0171-62 62 13

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 51 72

Enköping