Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad

Måndagen den 8 februari klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Här är ett antal av de frågor som kommunfullmäktige ska diskutera:

  • interpellation om statliga medel till skolgårdar och fritidshemmen, ställd till skolnämndens ordförande
  • interpellation om barnfattigdom i Enköping, ställd till kommunstyrelsens ordförande
  • medborgarförslag om Doktor Westerlunds skola
  • medborgarförslag om slopad lokalhyra för integrationsfrämjande aktiviteter arrangerade av idrottsföreningar
  • medborgarförslag om att utveckla Gånsta elljuspår till en vinterrekreationsplats
  • motion om Fairtrade City Enköping.

Du kan lyssna på plats eller följa mötet hemifrån

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Det betyder att du kan vara med och lyssna på plats i Fullmäktigesalen i Kommunhuset. Mötet sänds även direkt på kommunens webbplats. Länken till sändningen och mötets beslutshandlingar finns på kommunfullmäktiges sida.

Kommunfullmäktige

Protokollet justeras den 15 februari

Ledamöter i kommunfullmäktige. Foto: Enköpings kommun

Foto: Enköpings kommun