De här frågorna jobbar nämnden med

Vi har både längre och kortare projekt på gång inom nämnden.

Vad jobbar ni med just nu?


Språkstöd

Vi arbetar i ett regionalt språkstödsprojekt, KIVO-C, som pågår till 30 november 2019. Vi har utbildat 66 personer till språkstödjare (tidiagre kallade inkluderingshandledare) som finns på våra arbetsplatser. Fem språkombud håller ihop arbetet.

Vård- och omsorgcollege

Ansökan om att förnya certifieringen är klar. Därmed kan vi fortsätta delta i vård- och omsorgcollege, en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.

Vad jobbar ni med på längre sikt?

Dokumentation

Vi har under 2018 gjort en stor satsning på dokumentation inom hälso- och sjukvård. Journalsystemet har förbättrats och dokumentationen i patientjournalerna utvecklats. Samtlig legitimerad personal har lagt ner ett stort arbete på att starta nya patientjournaler för varje person som har en hälso- och sjukvårdsinsats, det rör sig om cirka 1 100 journaler. Kommunen kommer under 2019 lämna in uppgifter till Socialstyrelsens register om vilka åtgärder patienter i den kommunala hälso- och sjukvården fått varje månad.

Enköpingsmodellen

Enköpingsmodellen bygger upp en lärande or­ganisation där utvecklingen ständigt går framåt. Ett av de viktigaste områdena inom modellen är Kravmärkt yrkesroll. Det är en metod för att förtydliga omvårdnadsyrket utifrån ett antal yrkeskrav. Metoden har varit framgångsrik och kommer därför att användas inom fler yrkesgrupper, nu närmast av förvaltningens sjuksköterskor. Den kommunala sjuksköterskans yrkesroll är specifik och behöver uppmärksammas. Därför har en vägledning för introduktion och lärande tagits fram under 2018 och arbetet startar under 2019.

Samsjuklighetsboende

Tillsammans med socialförvaltningen ska vi starta ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro under 2020. Samsjuklighetsboendet är för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendeformen och behandlingen är frivillig. Målet är att anpassa boendet och behandlingen utifrån varje enskild persons behov.

Heltid som norm

Inom nämndens verksamhetsområde pågår ett flerårigt projekt med målet att införa heltid som norm. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att förbereda verksamheterna för att fullt ut kunna gå i mål med ”heltid som norm” år 2020.