Kallelser och protokoll för utbildnings- och arbets­marknads­nämnden

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Hitta på sidan

2021

2020

Skriv tabellbeskrivning här

Bilaga 1_ Riktlinjer för ­skol­skjuts i förskoleklass med revideringarPDF (pdf, 631 kB)

Bilaga 2 _Riktlinjer för skolskjuts i gymnasie­särskolan- inga revideringarPDF (pdf, 629 kB)

Bilaga 3_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_med revideringarPDF (pdf, 636 kB)

Bilaga 4_Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass grundskolan,grundsärskolan_klar för beslut 20200617PDF (pdf, 624 kB)

Bilaga 5_Riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan_klar för beslut 20200617PDF (pdf, 630 kB)

Bilaga 6_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_klar för beslut 2020-06-17PDF (pdf, 635 kB)Bilaga 1PDF (pdf, 987 kB)