Vision, värdegrund, varumärke och organisation

Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag och förbund. Vi jobbar mot vår vision 2030 och med vår värdegrund och varumärke.

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Nämnderna bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av tjänstemän.

Vanliga frågor

Hur många arbetar i kommunen?

​Det finns cirka 3 000 anställda inom Enköpings kommun.

Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Enköping. Det är politikerna som Enköpings invånare valt som beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra.

Så fungerar en kommun

Fördjupning