Vision, värdegrund och varumärke

Vi på Enköpings kommun jobbar kontinuerligt mot vår vision 2030, med vår värdegrund och vårt varumärke.

Kommunens vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli till år 2030. Vår värdegrund och varumärke ska beskriva vilken kultur som ska prägla organisationen.

Vanliga frågor

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Självklar livskvalitet, attraktivast i regionen och en hållbar omvärldsaktör.

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeorden är ansvar, trygghet, service och ambition.

Utöver kommunens varumärke har vi också platsvarumärket och arbetsgivarvarumärket.

Fördjupning

Relaterade sidor om vision, värdegrund och varumärke

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen