Nämnd­ernas taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter betalas delvis genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen.

Kommunen har samlat alla nämndernas avgifter och taxor i ett dokument. Där hittar du bland annat avgifter för kopiering och utskrifter, plan- och bygglovstaxa, taxor för skola, avgifter för familjerådgivning och avgifter för tillsyn och sophämtning.

Vanliga frågor

Under 2020 ingår hemtjänstavgift, kostnad för trygghetslarm, omvårdnadsavgift på boende och kostnad för platsen på korttidsboende, växelvård och trygghetsplats i maxtaxan. De kostnaderna får tillsammans inte bli mer än 2 125 kronor per månad.

Maxtaxan per barn som går i förskolan är 1510 kronor. Har du två barn i förskolan betalar du 1510 kronor + 1007 kronor. Har du tre barn i förskolan betalar du 1510 kronor + 1007 kronor + 503 kronor. Har du fler än tre barn i förskolan betalar du ingenting för barn nummer fyra, fem och så vidare.

Fördjupning

Relaterade sidor om taxor och avgifter

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?