Statistik och jämförelser

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet och hjälper dig att jämföra våra verksamheter.

Du kan söka själv bland kommunens öppna data eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Kommunen vill hålla en god kvalitet och ständigt förbättras. En viktig del i det arbetet är att visa upp vad vi åstakommit bland annat i form av olika resultat och jämförelser. Vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på.

Du kan också hitta och jämföra Enköping kommuns olika verksamheter.

Vanliga frågor

Öppna data är statistik från offentliga organisationer som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Enköpings kommuns öppna data är statistik om kommunens invånare, och du får använda den statistiken på det sätt du vill.

Det kostar ingenting så länge det inte kostar kommunen någonting att ta fram datan. Du kan använda öppen data både som privatperson och företagare, till exempel för att skapa nya tjänster som är bra för invånarna.

Den 30 november 2018 hade kommunen 44 230 invånare.

Det är en befolkningsökning på 1 242 personer sedan 2016.

Cirka två tredjedelar av invånarna bor i tätorterna Enköping, Haga, Grillby, Bredsand, Skolsta, Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och Lillkyrka. Ungefär en tredjedel bor på landsbygden.

Total skattesats för 2017 är 33,05 procent varav 21,34 procent är skatt till kommunen och 11,71 procent till landstinget.

De flesta inpendlarna kommer från Uppsala, Västerås och Stockholm. Även utpendling från Enköping sker i största del till dessa städer.

Den vanligaste åldern är i åldersspannet 40–49 år med 5 718 personer (2016).

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?