Personuppgifter (GDPR)

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den kallas dataskydds­förordningen eller GDPR och började gälla den 25 maj 2018

Du har rätt att veta vilka personuppgifter kommunen har om dig och hur de hanteras. Du har också rätt att bland annat begära rättelse och radering.

Vanliga frågor

Hur kontaktar jag kommunen om mina personuppgifter?

​Du kan skicka e-post till kommunen@enkoping.se. Du kan också skicka e-post till respektive nämnd.

Du kan mejla kommunens dataskyddsombud direkt på dataskyddsombud@enkoping.se.

Vad betyder GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. I Sverige heter den Dataskyddsförordningen.

Fördjupning