Dokument i författningssamling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF (pdf, 643 kB)

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF (pdf, 4 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 736 kB)

Socialnämdens delegationsordningPDF (pdf, 590 kB)

Tekniska nämndens delegationsordningPDF (pdf, 695 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 5 MB)

Upplevelsenämndens delegationsordningPDF (pdf, 837 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 195 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns renhållningsordningPDF (pdf, 151 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifterPDF (pdf, 17 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområdePDF (pdf, 5 MB)

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifterPDF (pdf, 59 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandelPDF (pdf, 39 kB)

Enköpings kommuns lokala föreskrifter för renhållning av gångbanorPDF (pdf, 29 kB)

Planer

Enköpings kommuns renhållningsordning och avfallsplanPDF (pdf, 658 kB)

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplanPDF (pdf, 3 MB)

Reglementen

ArkivreglementePDF (pdf, 294 kB)

Kommunstyrelsens reglementePDF (pdf, 4 MB)

Krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 79 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglementePDF (pdf, 70 kB)

Revisorernas reglementePDF (pdf, 607 kB)

Socialnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Tekniska nämndens reglementePDF (pdf, 1 MB)

Upplevelsenämndens reglementePDF (pdf, 5 MB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglementePDF (pdf, 636 kB)

Valnämndens reglementePDF (pdf, 117 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglementePDF (pdf, 1 MB)

Regler

Regler för hantering av stiftelserPDF (pdf, 2 MB)

Regler för mottagande av donationerPDF (pdf, 1 MB)

Underlag för donationsbrevPDF (pdf, 86 kB)

Regler för skolskjutsPDF (pdf, 389 kB)

Regler för sponsringPDF (pdf, 955 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhetPDF (pdf, 134 kB)

Regler för arvoden och partistödPDF (pdf, 116 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokalerPDF (pdf, 195 kB)

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningarPDF (pdf, 1 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtalPDF (pdf, 258 kB)

Riktlinjer för huvudmanskapPDF (pdf, 54 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtalPDF (pdf, 154 kB)

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF (pdf, 2 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkoholPDF (pdf, 172 kB)

Utbildningsnämndens riktlinjer för elevresorPDF (pdf, 246 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 4 MB)

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommunPDF (pdf, 2 MB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxaPDF (pdf, 4 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifterPDF (pdf, 264 kB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF (pdf, 109 kB)

Enköpings kommuns dagvattenpolicyPDF (pdf, 33 kB)

Föreskrifter vid grävning och schaktPDF (pdf, 82 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicyPDF (pdf, 49 kB)

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i FageruddPDF (pdf, 23 kB)