Dokument i författnings­samling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF (pdf, 712 kB)

Delegations­ordning

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF (pdf, 698 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 700 kB)

Socialnämdens delegationsordningPDF (pdf, 590 kB)

Tekniska nämndens delegationsordningPDF (pdf, 725 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 918 kB)

Upplevelsenämndens delegationsordningPDF (pdf, 837 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 195 kB)

Föreskrifter

Föreskrifter vid grävning och schaktPDF (pdf, 82 kB)

Anvisningar för grävningPDF (pdf, 881 kB)

Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommunPDF (pdf, 55 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifterPDF (pdf, 17 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområdePDF (pdf, 5 MB)

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifterPDF (pdf, 59 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandelPDF (pdf, 39 kB)

Enköpings kommuns lokala föreskrifter för renhållning av gångbanorPDF (pdf, 29 kB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF (pdf, 3 MB)

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i FageruddPDF (pdf, 23 kB)

Planer

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplanPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns cykelplan 2014-2018PDF (pdf, 2 MB)

Policy

Internationell policyPDF (pdf, 871 kB)

Enköpings kommuns dagvattenpolicyPDF (pdf, 618 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicyPDF (pdf, 49 kB)

HalkbekämpningspolicyPDF (pdf, 20 kB)

Reglementen

ArkivreglementePDF (pdf, 294 kB)

Kommunstyrelsens reglementePDF (pdf, 765 kB)

Krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 79 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglementePDF (pdf, 1 MB)

Revisorernas reglementePDF (pdf, 607 kB)

Socialnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Tekniska nämndens reglementePDF (pdf, 735 kB)

Upplevelsenämndens reglementePDF (pdf, 5 MB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglementePDF (pdf, 644 kB)

Valnämndens reglementePDF (pdf, 117 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Regler

Regler för hantering av stiftelserPDF (pdf, 2 MB)

Regler för mottagande av donationerPDF (pdf, 1 MB)

Underlag för donationsbrevPDF (pdf, 86 kB)

Regler för skolskjutsPDF (pdf, 389 kB)

Regler för sponsringPDF (pdf, 955 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhetPDF (pdf, 134 kB)

Regler för arvoden och partistödPDF (pdf, 116 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokalerPDF (pdf, 195 kB)

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningarPDF (pdf, 1 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtalPDF (pdf, 258 kB)

Riktlinjer för huvudmanskapPDF (pdf, 54 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtalPDF (pdf, 154 kB)

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF (pdf, 2 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkoholPDF (pdf, 172 kB)

Utbildningsnämndens riktlinjer för elevresorPDF (pdf, 246 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 904 kB)

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommunPDF (pdf, 6 MB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxaPDF (pdf, 2 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifterPDF (pdf, 2 MB)

Vård-och omsorgförvaltningen taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsnämndens taxor och avgifter