Dokument i författningssamling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningPDF

Socialnämdens delegationsordningPDF

Tekniska nämndens delegationsordningPDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordningPDF

Upplevelsenämndens delegationsordningPDF

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordningPDF

Föreskrifter

Föreskrifter vid grävning och schaktPDF

Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommunPDF

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifterPDF

Enköpings kommuns vattenskyddsområdePDF

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifterPDF

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandelPDF

Enköpings kommuns lokala föreskrifter för renhållning av gångbanorPDF

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i FageruddPDF

Planer

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplanPDF

Enköpings kommuns cykelplan 2014-2018PDF

Policy

Internationell policyPDF

Enköpings kommuns dagvattenpolicyPDF

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicyPDF

HalkbekämpningspolicyPDF

Reglementen

ArkivreglementePDF

Kommunstyrelsens reglementePDF

Krisledningsnämndens reglementePDF

Miljö- och byggnadsnämndens reglementePDF

Revisorernas reglementePDF

Socialnämndens reglementePDF

Tekniska nämndens reglementePDF

Upplevelsenämndens reglementePDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglementePDF

Valnämndens reglementePDF

Vård- och omsorgsnämndens reglementePDF

Regler

Regler för hantering av stiftelserPDF

Regler för mottagande av donationerPDF

Underlag för donationsbrevPDF

Regler för skolskjutsPDF

Regler för sponsringPDF

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhetPDF

Regler för arvoden och partistödPDF

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokalerPDF

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningarPDF

Riktlinjer för exploateringsavtalPDF

Riktlinjer för huvudmanskapPDF

Riktlinjer för markanvisningsavtalPDF

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF

Socialnämndens riktlinjer för alkoholPDF

Utbildningsnämndens riktlinjer för elevresorPDF

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommunPDF

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxaPDF

Upplevelsenämndens taxor och avgifterPDF

Vård-och omsorgförvaltningen taxor och avgifter