Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter betalas delvis genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen.

Kommunen har samlat alla nämndernas avgifter och taxor i ett dokument. Där hittar du bland annat avgifter för kopiering och utskrifter, plan- och bygglovstaxa, taxor för skola, avgifter för familjerådgivning och avgifter för tillsyn och sophämtning.

Vanliga frågor

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

Under 2019 ingår hemtjänstavgift, kostnad för trygghetslarm, omvårdnadsavgift på boende och kostnad för platsen på korttidsboende, växelvård och trygghetsplats i maxtaxan. De kostnaderna får tillsammans inte bli mer än 2 089 kronor per månad.

Vad är maxtaxan för barn i förskola?

Maxtaxan för förskola 2017 är 1 362 kronor. För barn två är maxtaxan 908 kronor och för barn tre 454 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

Fördjupning