Möten och protokoll

Inför politiska möten kan du läsa kallelser med dagordningen på kommunens webbplats. Efter ett möte kan du läsa ett protokoll med alla beslut.

Enköpings kommun publicerar kallelser, protokoll och handlingar som hör till ett politiskt möte på webbplatsen i ett dokumenthanteringssystem.

Handlingarna ska vara i pdf-format. I vissa fall kan det även förekomma filer i format från Microsoft Office.

Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

Vanliga frågor

Kan jag besöka de politiska mötena?

​Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla. Många nämnders möten är också öppna för allmänheten. När nämnderna behandlar myndighetsutövning som rör enskilda personer får inte allmänheten vara med på grund av sekretess.

När publicerar kommunen kallelser och protokoll?

Kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden publiceras cirka en vecka före sammanträdet. Protokoll publiceras på samma ställe efter justering. Kommunstyrelsens och nämnders kallelser publiceras cirka en vecka före ett sammanträde och protokoll cirka tre dagar efter ett sammanträde.

Fördjupning