En kortversion av årsredovisningen 2017

I kortversionen av årsredovisningen för 2017 kan du läsa en ledare från kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S), statistik om befolkningen i kommunen, politik och ekonomi, händelser från året som gått, delar av en finansiell analys och intressanta siffror från nämnder, bolag och förbund.

Ledare av Helena Proos (S): Dialog, samarbete och tillväxt stärker kommunen

I år har vi förbättrat vår service och fortsatt göra nytta för invånarna i våra kärnverksamheter. Vi har också hanterat både stora och oförutsedda händelser på ett bra sätt.

Vikten av en dialog med kommuninvånarna ser vi flera goda exempel på. I år har vi startat kontaktcenter, som är en tydlig kontaktväg till kommunen och det frigör tid till övriga medarbetare att ge ännu bättre service.

Vi har dessutom fortsatt med våra populära öppna hus för bygglov, i år även i kransorterna för att öka servicen till hela kommunen.

Bra förmåga att hantera stora händelser

I augusti och september hanterade vi två stora händelser. Under ett par veckor hade vi först kokningsrekommendationer för vattnet i halva kommunen. Vår krisberedskap fungerade och det mesta gick bra, men vi har även fått lärdomar om saker vi kan bli bättre på. Allt som allt visade vi att vi kan samla oss och hjälpas åt för att lösa problemet.

Sedan organiserade Försvarsmakten övningen Aurora på ett bra sätt. De samarbetade för att underlätta för Enköpingsborna, som verkligen ställde upp och visade stor förståelse trots att det påverkade vardagen.

Elevresultaten blir allt bättre

Lärarförbundets rankning visar att betygen i årskurs 9 blir bättre jämfört med andra kommuner. Särskilt bra är de i förhållande till socioekonomisk bakgrund, där presterar eleverna mycket bättre än förväntat. Det visar att våra lärare och skolor gör ett fantastiskt arbete.

Samarbete utvecklar Lillsidan

Ett gott exempel på hur vi arbetar tillsammans ser vi på Lillsidan och Västerleden, där Enköpings hyresbostäder (EHB) tar ett stort ansvar. Sedan i höstas kan unga prova på aktiviteter när föreningar kommer på besök, och vid årsskiftet var den nya lekplatsen klar. Mycket händer på Lillsidan!

Tillväxten fortsätter

Fler personer flyttar till kommunen, vi bygger nya bostäder och företag flyttar hit och utvecklas. Under 2017 etablerade sig restauranggrossisten Martin & Servera, vilket skapade nya arbetstillfällen. Företagen runt om i kommunen växer, det är vi väldigt glada för.

Nöjda kunder inom vård och omsorg

Nöjd kund-index (NKI) visar att vård och omsorgs kunder generellt är nöjda. Alla verksamheter får godkänt betyg och många verksamheter får med beröm godkänt. NKI ligger i många verksamheter över 4, ett NKI som överstiger 3 är godkänt och 4 är bra.

Sociala investeringar som gör skillnad

Inom vård och omsorg ser vi med glädje hur projektet OneDotZero ger bra resultat. Personer i projektet har redan fått anställningar – ett gott exempel på när sociala investeringar gör skillnad.

Podd som skapar engagemang

Ett inspirerande initiativ kommer från Omnia daglig verksamhet. Deras nya poddar ger personer med LSS-beslut en röst i samhället, och en chans för arbetstagarna att använda sin kreativitet.

Kultur- och idrottspolitiska program

Föreningslivet har varit med i arbetet att ta fram kulturoch idrottspolitiska program, för att se vad vi har för behov i vår kommun. Nu ska vi gemensamt förverkliga programmens innehåll. Tack till alla er som bidrog till allt vi tillsammans gjort i år. Nu tar vi sikte på 2018!

Statistik

Folkmängd 1 november 2017

 • 43 673 personer
 • Kvinnor: 21 578 (cirka 49,4 procent)
 • Män: 22 095 (cirka 50,6 procent).

Kommunens yta

1 323,82 kvadratkilometer

Kommunens resultat 2016

73 miljoner kronor

Kommunens investeringar 2016

439,6 miljoner kronor

Mandatfördelning

Totalt antal mandat: 51

 • Socialdemokraterna (S): 16
 • Moderaterna (M): 11
 • Nystart Enköping (NE): 8
 • Centerpartiet (C): 5
 • Sverigedemokraterna (SD): 5
 • Liberalerna (L): 2
 • Miljöpartiet (MP): 2
 • Vänsterpartiet (V): 2.

Varifrån kommer pengarna?

 • Kommunalskatt: 66 procent
 • Statsbidrag och utjämningsbidrag: 14 procent
 • Bidrag: 10 procent
 • Taxor och avgifter: 6 procent
 • Övriga intäkter: 4 procent.

Året i korthet

Januari

Från och med nu är det jämställt bland gatunamnen: Nu är för första gången lika många gator uppkallade efter kvinnor som män i Enköpings stad. Nu finns 24 gator med kvinnliga namn och 24 gator med manliga.

Februari

Klart för upphandling av ny sporthall i Enköping: Upplevelsenämnden ger klartecken till innehållet för bygget av en ny fullstor sporthall. Den nya sporthallen kommer att byggas på Enavallens grusplan, i närheten av den nya Munksundsskolan som just nu byggs.

Mars

Nya enkoping.se är Sveriges bästa kommunwebb: Enköpings kommun tog hem förstaplatsen för bästa kommunala webbplats i Internetworlds prestigefyllda topp 100-lista för 2016. Webbplatsen som lanserades den 31 maj 2016 är anpassad även för personer med funktionsnedsättning.

April

Enköpings kommun öppnar kontaktcenter: 10 april öppnar vi ett kontaktcenter för att öka tillgängligheten och servicen till kommuninvånare, företagare eller föreningsaktiv. En stor nytta i kontakten med kommunens kontaktcenter är att direkt komma i kontakt med våra kommunvägledare.

Maj

Enköping är Sveriges fjärde bästa landsbygdskommun: Nyhetsmagasinet Fokus har rankat Sveriges bästa kommuner att bo i. Enköping kommer på plats 38 av 290, och på fjärde plats bland landsbygdskommuner.

Juni

Alla våra fritidsgårdar är nu HBTQ-certifierade: Nu är alla kommunala fritidsgårdar och fritidsklubbar HBTQ-certifierade. RFSL delar ut intyg på V-bodens fritidsgård.

Augusti

Bakterier i vårt dricksvatten: Efter vattenprover kan vi se att det finns bakterier i vattnet i vissa delar av kommunen. Kokningsrekommendationer utfärdas för vatten som ska drickas eller användas i matlagning.

September

Kommunen klättrar på rankning om företagsklimat: I Svenskt Näringslivs rankning om kommunernas företagsklimat klättrar Enköping tio placeringar till plats 78. Enköping hamnar på en andra plats i Uppsala län efter Knivsta kommun.

Oktober

Nya ishallen klar: Ishallen är redo för full verksamhet.

November

Paraishockeylandslaget väljer Enköping: Det svenska paraishockeylandslaget laddar upp i Enköping inför OS. Förbundet väljer att lägga fyra stora träningsläger samt ett par timmar träningstid i veckan i Enköpings nya ishall.

December

Nya Hälsans stig invigd: Invigning av Enköpings kommuns nya Hälsans stig med invigningstal och promenad. Som den gamla västra stigen så går den nya östra stigen genom centrala Enköping och knyter ihop staden.

Kommunfullmäktiges indikatorer

För att fullmäktige ska kunna följa upp om Enköping är på rätt väg mot de strategiska målen finns tio indikatorer. De grundar sig på följande fokusområden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, effektivitet samt kundnöjdhet och kommunen som samhällsutvecklare. Indikatorerna mäts under mandatperioden och målet är att se en positiv trend.

Hela årsredovisningen med indikatorerPDF (pdf, 4 MB) (pdf-fil)

Finansiell analys

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.


Koncernen

Kommunen

2017

27,1 procent

15,7 procent

2016

28,3 procent

14,5 procent

2015

27,3 procent

12,7 procent

2014

27,1 procent

11,5 procent

2013

26,4 procent

12,0 procent

Långfristiga skulder

Här är en jämförelse över kommunens långfristiga skulder de senaste två åren.

Långfristiga skulder

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Netttolåneskuld (belopp i miljoner kronor)

2 623,2

2 108,2

2 021,0

Snittränta (senaste 12 månaderna)

1,4 procent

1,5 procent

1,7 procent

Räntebindning

2,5 år

3 år

2,5 år

Del av räntebindning under 1 år

33 procent

34,1 procent

42,7 procent

Kapitalbindning

2,7 år

2,3 år

3,0 år

Del av kapitalbindning under 1 år

19 procent

31,2 procent

14,6 procent

Pensionsförpliktelser

Här är en jämförelse över kommunens pensionsförpliktelser de senaste fem åren.

Pensionsförpliktelser (miljoner kronor)

2017

2016

2015

2014

2013

Avsättningar till pensioner, exklusive särskild avtalspension

164,9

126,7

148,7

140,9

129,5

Avsättningar till pensioner, särskild avtalspension

0,0

0,0

0,2

0,7

1,3

Avgiftsbestämd ålderspension

68,6

62,0

56,0

54,7

50,5

Ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser intjänade före 1998

676,5

710,5

742,4

771,1

811,0

Totala pensionsförpliktelser

910,0

899,3

947,3

967,4

992,3

Siffror och statistik från nämnder, bolag och kommunalförbund

Kommunstyrelsen

5 201 registrerade företag finns i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Öppet hus för bygglov har haft 649 besöksärenden, 77 procent av besökarna var mycket nöjda med Öppet hus.

Skolnämnden

3 300 lektioner genomförs varje vecka i grundskolan.

Socialnämnden

3,8 procent av kommunens invånare har fått ekonomiskt bistånd.

Tekniska nämnden

64 procent av livsmedlen är svenskproducerade.

Upplevelsenämnden

9 789 personer har upplevt Kulturskolans konserter och föreställningar, totalt har 215 kulturevenemang genomförts under året.

Utbildningsnämnden

87 procent av Yrkeshögskolans studenter har uppnått fullständig examen.

Vård- och omsorgsnämnden

2015 föddes nämndens yngsta kund och 1916 föddes nämndens äldsta kund.

Valnämnden

84 000 valkuvert behöver beställas inför valet 2018.

Överförmyndarnämnden

Vi tog emot 68 ensamkommande barn.

Enköpings kommuns moderbolag AB

2 dotterbolag: AB Enköpings Hyresbostäder och Ena Energi AB.

AB Enköpings Hyresbostäder

5,5 år är snittet på kötiden för uthyrda lägenheter under året.

Ena Energi AB

Bolaget producerar 242 gigawattimmar fjärrvärme, och släpper ut 1 gram koldioxid per kilowattimme.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2 nya brandstationer i Veckholm och på Arnö.

Kommunalförbundet Vafab Miljö

1,9 miljoner besökare på samtliga återbruk i Enköpings kommun, Västmanlands län och Heby kommun.