Budgetförslag 2019

Den politiska ledningen har lämnat ett förslag till budget och övergripande verksamhetsplan för 2019.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om budget och övergripande verksamhetsplan den 3 december.

Budgetförslaget

Läs nyheten om budgetförslaget.

Frågor?

Ingvar Smedlund, finanskommunalråd (M)
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Ulrika Ornbrant, kommunalråd (C)
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se