Kommun­revision

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen ligger under kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert på ett sätt som är lämpligt för sitt syfte. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Kommunrevisionen i Enköping består av sju förtroendevalda revisorer. Två av revisorerna är även lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Vanliga frågor

Har kommunrevisionen konsulter till hjälp?

Revisorerna och lekmannarevisorn har yrkesrevisorer som hjälper till med revisionsuppdraget. Tjänsten är upphandlad. Nu är det PwC som genomför granskningar på revisorernas uppdrag.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?