Kommun­arkiv

I kommunarkivet finns det som kan sägas vara kommunens gemensamma minne: cirka 2 700 hyllmeter handlingar av olika slag, till exempel betyg, protokoll, fotografier, kartor och ritningar.

Genom kommunarkivet kan du få tillgång till handlingar som finns i slutarkivet. Arkiven består av material från hundratals nämnder och verksamheter som varit aktiva i Enköping. Tillsammans kan detta material berätta hur Enköping utvecklats och hur dess invånare levt från 1800-talet fram till omkring år 2010.

Kommunarkivet är en del av arkivmyndigheten på kommunstyrelsen och har ett övergripande ansvar för hur arkiveringen ska gå till i kommunen. Vi ger också nämnderna och förvaltningarna råd och stöd i arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Sedan december 2019 förvaras kommunarkivets handlingar i en arkivlokal i Upplands-Väsby.

Vanliga frågor

Betygen från grundskolan kommer oftast till kommunarkivet fem år efter att eleven avslutat sin skolgång på respektive skola. Om du vill ta del av ditt betyg skickar du en förfrågan till kommunarkivet genom att ringa kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller skicka e-post till kommunarkivet@enkoping.se.

Gymnasiebetygen från Westerlundska gymnasiet finns i skolans eget arkiv. Kontakta skolan för att få ditt betyg: Kontaktuppgifter till gymnasieskolan för att kunna beställ betygskopia.

För att beställa betyg från Komvux vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) behöver du en blankett. Blankett för att beställa betyg från Komvux.

Handlingar som är äldre än fem år kan finnas i kommunarkivet. Nyare handlingar förvaras och hanteras oftast av respektive förvaltning.

Fördjupning

Relaterade sidor till kommunarkivet

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen