Kommunal­råd och förtroende­valda

Förtroendevalda väljs i allmänna val eller utses av politiska nämnder. Förtroendevalda som får ersättning (arvode) för heltidsarbete kallas kommunalråd.

I Enköpings kommun finns cirka 230 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker och har uppdrag i kommunfullmäktige, men det finns även förtroendeuppdrag som borgerlig begravningsförrättare, kommunrevisor och ledamot i råd med mera.

I Enköpings kommun finns det två kommunalråd från den politiska majoriteten i kommunfullmäktige och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet. Just nu är Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) kommunalråd i Enköpings kommun. Jesper Englundh (S) är oppositionsråd i kommunen.

Alla förtroendevalda finns samlade i ett register över förtroendevalda som du kan söka i på kommunens webbplats.

Vanliga frågor

Hur stor ersättning får kommunalråden?

Arvodet till kommunalråden bygger på det arvode som ledamöterna i Sveriges riksdag får. Finanskommunalrådet får 110 procent av beloppet medan kommunalrådet och oppositionsrådet får 100 procent.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen