Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-01-22

Tas ner: 2020-02-04

Datum för sammanträde: 2020-02-03

Kallelse-kommunfullmäktige-2020-02-03.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2020-01-14

Paragrafer: §1-24

Anslaget: 2020-01-21

Tas ner: 2020-02-12

Sista dag att överklaga: 2020-02-11

Protokoll KS 2020-01-14.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-01-13

Paragrafer: 12-19

Anslaget: 2020-01-16

Tas ner: 2020-02-07

Sista dag att överklaga: 2020-02-06

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-01-07

Paragrafer: §1-3

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-06

Sista dag att överklaga: 2020-02-05

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-01-02

Paragrafer: 1-11

Anslaget: 2020-01-07

Tas ner: 2020-01-24

Sista dag att överklaga: 2020-01-23

Övriga anslag

Kungörelse Samråd Gång- och cykelplan för Enköpings kommun

Fritext

Anslaget: 2019-12-18

Tas ner: 2020-03-07

Kungörelse samråd Gång- och cykelplan.pdf