Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2021-05-06

Tas ner: 2021-05-18

Datum för sammanträde: 2021-05-17

Kallelse kommunfullmäktige 2021-05-17.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-05-03

Paragrafer: 119-125

Anslaget: 2021-05-06

Tas ner: 2021-05-28

Sista dag att överklaga: 2021-05-27

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-04-27

Paragrafer: §74-101

Anslaget: 2021-05-04

Tas ner: 2021-05-26

Sista dag att överklaga: 2021-05-25

Protokoll-KS-27-april-2021.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Paragrafer: 38-47

Anslaget: 2021-04-30

Tas ner: 2021-05-22

Sista dag att överklaga: 2021-05-21

VON-protokoll-2021-04-21.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Paragrafer: 35-52

Anslaget: 2021-04-28

Tas ner: 2021-05-21

Sista dag att överklaga: 2021-05-20

Protokoll TN 2021-04-21.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-20

Paragrafer: 27-38

Anslaget: 2021-04-26

Tas ner: 2021-05-18

Sista dag att överklaga: 2021-05-17

2021-04-20 Protokoll.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-19

Paragrafer: 53-67

Anslaget: 2021-04-24

Tas ner: 2021-05-15

Sista dag att överklaga: 2021-05-14

Protokoll 210419.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-22

Paragrafer: 108-114

Anslaget: 2021-04-24

Tas ner: 2021-05-15

Sista dag att överklaga: 2021-05-14

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-19

Paragrafer: §58-70

Anslaget: 2021-04-23

Tas ner: 2021-05-17

Sista dag att överklaga: 2021-04-14

Anslag 19 april 2021.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-22

Paragrafer: 115-118

Anslaget: 2021-04-23

Tas ner: 2021-05-14

Sista dag att överklaga: 2021-05-13

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-21

Paragrafer: § 49-78

Anslaget: 2021-04-22

Tas ner: 2021-05-14

Sista dag att överklaga: 2021-05-13

Protokoll_UAN2021-04-21_ver1.0.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Paragrafer: § 55-69

Anslaget: 2021-04-22

Tas ner: 2021-05-15

Sista dag att överklaga: 2021-05-14

MBN Protokoll 2021-04-14 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Paragrafer: §47-64

Anslaget: 2021-04-21

Tas ner: 2021-05-13

Sista dag att överklaga: 2021-05-12

Protokoll kf 2021-04-12.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Paragrafer: § 24-35

Anslaget: 2021-04-20

Tas ner: 2021-05-13

Sista dag att överklaga: 2021-05-12

Protokoll_Plex_2021-04-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-12-07

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll

Anslaget: 2020-12-11

Tas ner: 2021-01-01

Sista dag att överklaga: 2020-12-31

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu