Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-07-20

Paragrafer: 194-199

Anslaget: 2021-07-21

Tas ner: 2021-08-12

Sista dag att överklaga: 2021-08-11

Beslutande organ: Upplevelsenämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-07-06

Paragrafer: 13-14

Anslaget: 2021-07-08

Tas ner: 2021-07-29

Sista dag att överklaga: 2021-07-28

Protokoll 2021-07-06.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-07-05

Paragrafer: 185 - 193

Anslaget: 2021-07-07

Tas ner: 2021-07-29

Sista dag att överklaga: 2021-07-28

Övriga anslag

Bygglov för säsongslov för uppställningsplats av båtvagnar på Märsön

Bygglov för säsongslov för uppställningsplats av båtvagnar på Märsön Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan bygglov för säsongslov (april – oktober) för uppställningsplats av båtvagnar på fastigheten Märsön 1:1. Sökt åtgärd avviker mot gällande detaljplan angående markanvändning. Enligt gällande detaljplan får marken användas till park/natur. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast den 4 augusti. Skriv att synpunkterna rör ärende 2021-351, Märsön 1:1. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-07-07

Tas ner: 2021-08-05

Kungörelse 2021-351 Märsön 1.1.pdf

Granskning av detaljplan för del av Rymningen 8:6

Kungörelse granskning av detaljplan för del av Rymningen 8:6

Anslaget: 2021-07-12

Tas ner: 2021-08-24

Kungörelse Granskning detaljplan för del av Rymningen 8-6 med flera.pdf