ENA Energi AB

ENA Energi AB ägs till 100 procent av Enköpings kommuns moderbolag AB och ska köpa in, producera och distribuera energi till kunder i Enköpings kommun.

Bolaget arbetar enligt kommunens energiplan och miljöplan.

Bolaget tillhör ett av de energiföretag i landet som i stort sett inte påverkar växthuseffekten, tack vare inriktningen på biobränsle och kombinerad el- och värmeproduktion.

Projektet med aska, slamanvändning och kvävebevattning på energiskogsodlingar gör Enköping till ett miljöföredöme även i andra länder.

Vanliga frågor

Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning. Med avancerad rening och kvalificerad personal kan anläggningen drivas med många olika bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på.

Fördjupning

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?