ENA Energi AB

ENA Energi AB ägs till 100 procent av Enköpings kommuns moderbolag AB och ska köpa in, producera och distribuera energi till kunder i Enköpings kommun.

Bolaget arbetar enligt kommunens energiplan och miljöplan.

Bolaget tillhör ett av de energiföretag i landet som i stort sett inte påverkar växthuseffekten, tack vare inriktningen på biobränsle och kombinerad el- och värmeproduktion.

Projektet med aska, slamanvändning och kvävebevattning på energiskogsodlingar gör Enköping till ett miljöföredöme även i andra länder.