Nu öppnar biblioteken i Enköping igen

Publicerad

Från 8 februari öppnar biblioteken igen men
med begränsad service och kortare öppettider.

Biblioteken och Meröppet i Örsundsbro öppnar från och med 8 februari men bara för korta ärenden. Det kan till exempel vara att låna eller lämna böcker, hämta reservationer eller skaffa lånekort. Du kan använda datorer om du behöver ha tillgång till internet för viktiga ärenden. Du har även möjlighet att kopiera, skanna eller skriva ut dokument.

Bibliotekens studierum och grupprum är stängda för närvarande.

Biblioteksbussen och tjänsten Boken kommer startar sin turer.

Begränsat antal besökare

För att minska smittspridning är antalet besökare som kan vistas samtidigt i bibliotekslokalerna begränsat. Hur många som kan tas emot beror på lokalens utformning och storlek. Det är bra om du förbereder ditt besök och inte stannar längre än du måste. Biblioteken har flest besökare i början av veckan och därför är det bra om du kan skjuta på ditt besök till senare i veckan.

Bibliotekens verksamhet är anpassad utifrån de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen så att du ska känna dig trygg när du besöker biblioteken. Utöver ett begränsat antal besökare på samma gång så finns det alltid handsprit tillgängligt och det finns plexiglas vid informationsdiskarna.

Du som besökare måste också tänka på att hålla avstånd till andra. Bibliotekets personal får inte heller komma för nära dig om du behöver hjälp med något.

Har du frågor?

Nina Halden Rönnlund Enhetschef
Telefon: 0171 62 54 92
E-post: nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Mer information

Uppdaterad information om vad som gäller för varje enskilt bibliotek, som öppettider eller tillgänglig service, finns på bibliotekes webbplats.

Besök bibliotekets webbplats

Bild på bibliotekets fasad.