Pepparrotsbadet dyrare än planerat

Publicerad

Prognosen visar att utgifterna för Pepparrotsbadet kommer att överstiga budgeten.

Prognosen visar en avvikelse på 20-22 miljoner kronor. Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen motsvarar cirka 5,5 procent av projektets totala budget.

Just nu har kommunens projektgrupp en dialog med entreprenören om utgifterna och om vägen framåt.

– Vi fortsätter med våra täta avstämningar med entreprenören som vi haft genom hela projektet. Vi ska tillsammans ta oss framåt och bygga klart ett modernt och fint familjebad för invånare och besökare, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsutskotten i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden är informerade.

– Ett badhus är ett komplext bygge som innebär många utmaningar. Vi har en dialog med entreprenören för att kunna hantera avvikelserna, säger Tomas Rådkvist, ordförande tekniska nämnden.

Bygget fortsätter och går enligt tidplan. En invigning planeras till årsskiftet 2020/21.

Frågor?

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Tomas Rådkvist, ordförande tekniska nämnden
Telefon: 070-625 90 12
E-post: tomas.radkvist@politiker.enkoping.se

Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden
Telefon: 070-606 66 46
E-post: kristina.eriksson@politiker.enkoping.se

Katarina Härner, fastighetschef
Telefon: 0171-62 52 86
E-post: katarina.harner@enkoping.se

Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef Idrott och fritid
Telefon: 0171-62 62 90
E-post: christopher.hoerschelmann@enkoping.se

Enköping

Foto: Cobab