Nya namn till bad och ishall

Nu är det bestämt – badet ska heta Pepparotsbadet och ishallen Sandbrohallen. Det beslutade upplevelsenämnden på sitt sammanträde igår.

Mellan 17 december till 15 januari hade allmänheten chans att lämna namnförslag. Totalt kom det in över 110 förslag per anläggning.

Nytt familjebad

Pepparrotsbadet byggs just nu på Korsängsfältet och planeras stå färdigt vid årsskiftet 2020–2021. Badhuset kommer ha flera olika bassänger och vända sig till hela familjen. Du kan läsa mer på: enkoping.se/pepparrotsbadet

Sandbrohallen

Ishallen invigdes under 2017 och ligger intill Bahcohallen på Korsängsfältet. Du kan läs mer om ishallen på enkoping.se/idrott

Har du frågor?

Politiska frågor

Kristina Eriksson (KD), ordförande upplevelsenämnden
E-post: kristina.eriksson@politiker.enkoping.se

Verksamhetsfrågor

Christopher Hoerschelmann, verksamhetsfrågor
E-post: christopher.hoerschelmann@enkoping.se
Telefon: 0171-62 62 90

Enköping

Sandbrohallen och det framtida Pepparrotsbadet.