Statt-tomten ska ge bättre bild av Enköpings medeltidshistoria

Publicerad

Den 4 juni fortsätter utgrävningen av Statt-tomten vid Stora torget, en av landets största stadsarkeologiska undersökningar.

Mellan juni och november kommer ett 20-tal arkeologer och specialister från Upplandsmuseet och Arkeologerna på Statens historiska museer att gräva sig ned genom jordlagren, århundrade för århundrade ända tillbaka till 1100-talet och kanske ännu längre.

Namnet Enköping finns omnämnt i historiska källor redan från mitten av 1100-talet. Arkeologerna förväntar sig därför att kunna undersöka spår av bebyggelse och konstruktioner från samma tid – kanske rent utav en hamn?

– Redan förra årets undersökning motsvarade våra högt ställda förväntningar, säger Joakim Kjellberg från Upplandsmuseet.

– Men årets utgrävning kommer bli ännu mer spännande eftersom vi ska undersöka de allra äldsta lämningarna och få en mycket bättre helhetsbild över Enköpings historia.

Visningar för allmänheten

Under sommaren kommer det vara visningar för allmänheten vid undersökningen, varannan fredag klockan 12 med start den 15 juni. Det är samling vid fontänen på Stora torget.

Max 50 personer kan följa med in på området. Vill du vara säker på att få en plats kan du hämta en kostnadsfri biljett till visningen på Enköpings museum från klockan 10 samma dag.

Om du inte hämtat ut en biljett får du följa med om det finns plats. Visningen tar drygt 30 minuter, och efteråt finns tid att ställa frågor.

Bra förutsättningar för utgrävningen

Platsen som undersöks låg i början av medeltiden direkt vid strandkanten men på grund av landhöjningen förflyttades strandlinjen cirka 500 meter inom loppet av några århundraden. På 1500-talet präglades området för utgrävningen av dess läge vid det torg som idag heter Stora torget.

Särskilt spännande med denna utgrävning är att se hur bebyggelsen och människornas livsmiljö har förändrats över cirka 800 år. De exceptionellt fina bevaringsförhållandena ger mycket sällsynta och goda förutsättningar för att fånga vardagslivets detaljer på stadens gårdar på ett sätt som inte kunnat göras tidigare.

Det finns även en informationsskylt vid utgrävningen längs Stora torget som kommer uppdateras löpande.

Läs mer på Upplandsmuseet 

Besök Upplandsmuseets webbplats för mer information om utgrävningen: upplandsmuseet.se

Emelie Sunding och Elin Säll, arkeologer på Upplandsmuseet, övervakar schaktningen i kvarteret Traktören. En grävmaskin finns i bakgrunden.

Emelie Sunding och Elin Säll, arkeologer på Upplandsmuseet, övervakar schaktningen i kvarteret Traktören. Foto Upplandsmuseet