Upplevelsenämnden säger ja till nytt familjebad

Publicerad

Ett nytt familjebad i Enköping närmar sig. Den 24 maj sa också upplevelsenämnden ja.

Veckan före sa tekniska nämnden ja, och nästa steg är att kommunstyrelsen i juni ska ta ställning till frågan och till avtalsskrivning med entreprenören Cobab.

Vad händer nu?

  • i juni ska kommunstyrelsen ta ställning till genomförande samt avtalsskrivning med entreprenören Cobab
  • i sommar planeras det första spadtaget.

Läs mer om projektet på enkoping.se/familjebad.

Har du frågor?

Politiska frågor

Hans Olsson, ordförande i tekniska nämnden
Telefon: 0171-62 66 94
E-post: hans.olsson@politiker.enkoping.se

Fastighetsfrågor

Rickard Westlöf, enhetschef på fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0171-62 51 54
E-post: rickard.westlof@enkoping.se

Verksamhetsfrågor

Jonas Nyström, förvaltningschef upplevelseförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 92
E-post: jonas.nystrom@enkoping.se

Fem simmare i en bassäng, de tittar in i kameran