Tekniska nämnden säger ja till nytt familjebad

Publicerad

Ett nytt familjebad i Enköping närmar sig. Den 17 maj sa tekniska nämnden ja till genomförande av familjebad.

Nästa steg är att upplevelsenämnden den 24 maj ska ta ställning till genomförande av familjebad. Slutgiltigt beslut ska fattas av kommunstyrelsen någon gång i juni.

Om kommunstyrelsen fattar beslut om genomförande så kommer avtal skrivas kort därefter med entreprenören Cobab.

Vad händer nu?

  • den 24 maj ska upplevelsenämnden ta ställning till genomförande av familjebad
  • i juni ska kommunstyrelsen ta ställning till genomförande samt avtalsskrivning med entreprenören Cobab
  • i sommar planeras det första spadtaget.

Läs mer om projektet på enkoping.se/familjebad.

Har du frågor?

Politiska frågor

Hans Olsson, ordförande i tekniska nämnden
Telefon: 0171-62 66 94
E-post: hans.olsson@politiker.enkoping.se

Fastighetsfrågor

Rickard Westlöf, enhetschef på fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0171-62 51 54
E-post: rickard.westlof@enkoping.se

Verksamhetsfrågor

Jonas Nyström, förvaltningschef upplevelseförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 92
E-post: jonas.nystrom@enkoping.se

Fem simmare i en bassäng tittar mot kameran