Sök nya kulturbidrag och kulturstipendier i Enköping

Publicerad

Enköpings kommun satsar 100 000 kronor under 2016 på särskilda bidrag och stipendier inom kulturverksamhet.

Både föreningar och enskilda personer kan söka bidragen och stipendierna senast den 30 november. Unga personer eller personer i början av sin kulturella verksamhet kommer att prioriteras.

Av de 100 000 kronorna går 70 000 till kulturbidrag och 30 000 till kulturstipendier. Bidragsansökningarna bedöms utifrån bestämda kriterier. Vinnarna utses av en jury som består av representanter av upplevelsenämndens arbetsutskott och två kulturutövare som inte är bosatta i Enköpings kommun.

– Jag vet att det finns massor av engagemang, idéer och drivkrafter i Enköping. Min förhoppning är att bidragen och stipendierna ska nå personer och föreningar som vill utveckla kulturen i Enköping. Vi vill speciellt nå yngre utövare med denna satsning, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Satsningen är i linje med vad som står i det kulturpolitiska program som just nu tar form. Det ska inom kort beslutas av upplevelsenämnden och kommunfullmäktige.

– All motivation som kan bidra till vidareutveckling av kulturen är viktig. Att kommunen nu gör en insats genom dessa riktade bidrag och stipendier direkt till kulturutövare tycker jag känns som ett steg i rätt riktning. Att kommunen stödjer kulturaktörer i att fördjupa sig inom sina respektive verksamheter är viktigt, säger kommunens kulturutvecklare Klas Hällerstrand.

Mer information om bidragen och stipendierna finns under sidan för e-tjänster och blanketter.

Sök senast den 30 november

Projektbidrag för kulturell och konstnärlig verksamhet från en pott på totalt 70 000 kronor

Två kulturstipendier på 10 000 kronor

Två kulturstipendier till barn och unga på 5 000 kronor

Har du frågor?

Kontakta

Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden
Telefon: 0171-62 65 87
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Klas Hällerstrand, kulturutvecklare
Telefon: 0171-62 69 23
E-post: klas.hallerstrand@enkoping.se

Daniel Svalling, bidragshandläggare
Telefon: 0171-62 64 34
E-post: daniel.svalling@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikatör
Telefon: 0171-62 63 78
E-post: johan.svensson.b@enkoping.se

Enköping