Anbud har kommit in för ny ishall

Publicerad

Det har kommit in anbud för bygget av en ny ishall i Enköping. Nu ska ärendet gå vidare genom berörda nämnder för att sedan landa i ett beslut om eventuell byggstart.

– Det är väldigt positivt att vi fått in anbud för att bygga en ny ishall. Behovet av träningstider är stort i Enköping. Nu ska vi från politiskt håll se hur vi ska gå vidare för att komma närmare en byggstart, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Den nya ishallen är planerad att byggas på den plats där den gamla uterinken låg, i direkt anslutning till Bahcohallen i Enköping.

Fler tider och större tillgänglighet

Nya ishallen ska främst användas för träning, medan Bahcohallen ska användas för matcher och evenemang.

Den nya hallen ska tillgänglighetsanpassas och få ett nytt modernt energisystem. Hallen ska förlänga säsongen för alla föreningar och kommuninvånare.

Energisystemet ger lägre kostnader

Nya ishallen är en av de första i landet med en speciell sorts energismart koldioxidsystem. Det innebär att kommunen kan driva två ishallar till en energikostnad som motsvarar en hall. Koldioxidsystemet ska också installeras i Bahcohallen.

Det kommer att minska driftskostnaderna kraftigt.

Har du frågor?

Politiska frågor

Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden
Telefon: 0171-62 65 87 E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Verksamhetsfrågor

Lena Lantz, verksamhetschef för idrott och fritid på upplevelseförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 90
E-post: lena.lantz@enkoping.se

Fastighetsfrågor

Vilhelm Backman, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0171-62 52 23
E-post: vilhelm.backman@enkoping.se

Enköping