Natur­områden och naturreservat

I naturområdena kan du uppleva naturen på det sätt du vill, som motionär eller med friluftsliv. Naturreservat får du besöka på djurens och naturens villkor.

För dig som vill ut i naturen finns flera fina naturområden både nära centrum och utanför tätorterna. I kommunen finns också ett 20-tal naturreservat. Dessa finns bland annat på öar och områden nära Mälaren. Längs Enköpingsåsen finns flera naturreservat som ska bevara åsen, naturbetesmarker och gammal barrskog. Kommunens mest kända naturreservat är Hjälstaviken där många fåglar samlas.

Länsstyrelsen sköter de flesta naturreservat i kommunen. På Turistkartan kan du se ett urval av naturområden och naturreservat i kommunen.

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad mellan ett naturområde och ett naturreservat?

I ett naturområde kan du vara nära naturen. Det kan vara ett skogsområde eller ett område för friluftsliv. Ett naturområde kan ha markerade leder, grillplatser eller annat som gör det lätt för dig att uppleva naturen.

Ett reservat får du besöka så länge du är rädd om djur och natur. På vissa ställen kan du däremot inte gå överallt. Det kan bero på att djuren behöver vara i fred. Det kan också finnas känsliga och sällsynta växter som behöver skyddas.

Vad finns det för naturområden nära centrum?

Söder om centrum finns Gröngarnsåsen och Dyarna med motionsspår, beteshagar och fågeltorn. Vid Gånstagården finns ett motionsspår som går genom Brännskogen. Här börjar också en slinga av vandringsleden Upplandsleden. Vid Fagerskogen finns elljusspår i en vacker skogsmiljö. Vid Bredsand och Mälaren ligger naturreservatet Fageruddsåsen med vacker skog och stigar.

Hur vet jag vad som gäller i olika naturreservat?

Vid varje reservats huvudparkering ska det finnas en informationstavla som visar vad som är intressant att se och vilka regler som gäller i just det naturreservatet.

Fördjupning