Lotterier

Du som har en ideell förening kan ordna ett lotteri. För att få göra det måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen.

Du som vill bedriva lotteri måste enligt lotterilagen söka tillstånd hos kommunen.