Förenings­bidrag

Kommunen ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Du som driver en förening kan själv söka föreningsbidrag.  

Enköpings kommun ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet. Idrotts-och kulturföreningar kan söka bidrag. För att få bidrag ska föreningen ha styrelse, stadgar och ha sin verksamhet i Enköpings kommun. Enköpings kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamheter.

Vanliga frågor

Har Enköpings kommun någon form av projektbidrag för kulturföreningar?

Enköpings kommun fördelar ett projektbidrag för kulturell och konstnärlig verksamhet ur en pott om totalt 40 000 kronor i höst till föreningar, nätverk och grupper för verksamhet/projekt som bidrar till kulturlivets utveckling i Enköpings kommun. Sista ansökningsdag är 30 september.

Läs mer om bidraget, villkoren och ansökan

Hur ansöker jag om hyresbidrag för pensionärsföreningen?

​För att kunna få hyresbidrag ansöker du om hyresbidrag på denna webbplatsen för bidragsansökan.

Hur ansöker jag om föreningsbidrag?

Upplevelsenämnden beslutade på mötet i maj att återremittera ärendet om nya bidragsregler. Det innebär att föreningarna just nu inte kan söka bidrag för nästa år förrän beslut om nya bidragsregler är fattat.

Läs mer i nyheten om Uppskjutet beslut om nya regler påverkar föreningslivet.

Fördjupning