Moders­måls­stöd

I förskolan erbjuder kommunen modersmålsstöd till barn med annat modersmål än svenska.

Modersmålet har stor betydelse för ett barns identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning. 

Om du önskar modersmålsstöd till ditt barn skriver du det när du ansöker om plats i förskolan. Om ditt barn redan har en plats kontaktar du förskolans chef.

På förskolor där det finns flera barn med samma modersmål strävar vi efter att ha personal som talar barnets modersmål. På förskolor där det endast finns enstaka barn med ett annat modersmål finns förskollärare som stödjer barnets språkutveckling. 

Vanliga frågor

Erbjuds undervisning på samma språk i förskolan som i grundskolan?

​Nej, modersmålsstöd erbjuds inte på alla språk som undervisningen i grundskolan. Kontakta förskolechefen för att höra vad som erbjuds på din förskola.

Stämmer det att ni har en finsk förskoleavdelning?

​Enköpings kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Vi har valt att prioritera förskolan. Som en del i det arbetet finns en finsk förskoleavdelning på Ljunggårdens förskola. 

Fördjupning