Avgifter förskola

Enköpings kommun använder ett system med maxtaxa. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir för ett barns plats.

Avgiften baseras på din inkomstuppgift

Vilken avgift du får betala baseras på din inkomstuppgift, det vill säga ditt hushålls avgiftsgrundande inkomst. Därför är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter när du har fått en plats. Det gör du i e-tjänsten Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Du måste lämna inkomstuppgift även om den är 0 kronor. Om du inte lämnar in din inkomstuppgift och barnets schema kommer den högsta avgiften att debiteras.

Högsta avgiftsgrundande inkomst före skatt är, från och med januari 2021, 50 340 kronor per hushåll och månad. Om hushållets totala inkomst är mer än 50 340 kronor i månaden, betalar hushållet alltså ändå inte mer än 1 510 kronor per månad för ett barn. Om hushållets totala inkomst är mindre än 50 340 kronor i månaden före skatt, betalar hushållet enligt procent och inte enligt maxtaxa.

Enhetstaxa

Kommunen tillämpar enhetstaxa. Det innebär att avgiften blir densamma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Undantaget är när barnet har rätt till allmän förskola.

Avgiftsnivåer

  • Barn 1: 3 procent eller högst 1 510 kronor
  • Barn 2: 2 procent eller högst 1 007 kronor
  • Barn 3: 1 procent eller högst 503 kronor
  • Barn 4: 0 procent

Allmän förskola – avgiftsfri förskola

Från och med hösten det år som barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola, 15 timmar per vecka. Om ditt barn behöver fler timmar i förskolan i åldern 3–5 år debiteras du ordinarie avgift, men avgiften reduceras med 22,5 procent. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det innebär att de timmar som är kostnadsfria och de timmar som du betalar för är jämt fördelade på ett helt år.

Räkna ut vad platsen kostar

Du kan räkna ut vad platsen kostar i vår e-tjänst. Du behöver inte logga in med din e-legitimation för att beräkna avgiften.

Ansök om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Hushållets inkomstuppgifter jämförs med Skatteverket

Utbildningsförvaltningen jämför den inkomstuppgift som du lämnar med Skatteverkets uppgifter. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket eller för lite i avgift kommer en justering att göras. Om du har betalat för låg avgift kommer en retroaktiv faktura att skickas ut. Om du har betalat för mycket kommer en återbetalning att göras.

Avgift vid övergång från förskola till förskoleklass

När barnet ska gå över från förskola eller pedagogisk omsorg till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem, under förutsättning att du har ansökt om plats i vår e-tjänst. Avgiften för förskola eller pedagogisk omsorg debiteras till och med den 31 juli. Avgift för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti. Om barnet inte behöver en plats på fritidshemmet, avslutas förskoleplatsen automatiskt den 31 juli.

Ansök om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Hushållets avgiftsgrundande inkomst

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst före skatt oavsett släktskap till barnet.