Årlig inkomst­jämförelse

För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. I vår jämför vi dina inkomstuppgifter för 2019.

Därför jämför vi

Alla som har barn i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem ska betala rätt avgift för platsen. Därför gör utbildningsförvaltningen varje år en jämförelse mellan de inkomstuppgifter som du har lämnat till oss och de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket, det vill säga din taxerade inkomst före skatt.

Nu gör vi inkomstjämförelsen och justerar avgiften för inkomståret 2019. Enligt utbildningsförvaltningens regler för avgifter och betalning har vi rätt att justera avgiften tre år tillbaka i tiden.

Så fungerar det

Vilken avgift du ska betala för barnets plats på fritidshem, förskola eller i pedagogisk omsorg beror på hushållets avgiftsgrundande inkomst. Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makars eller sammanboendes sammanlagda skattepliktiga inkomst före skatt, oavsett deras släktskap med barnet.

Den preliminära avgiften beräknas varje månad på den inkomstuppgift du har lämnat till utbildningsförvaltningen. Den slutgiltiga avgiften, som beräknas vid inkomstjämförelsen, beräknas på den taxerade årsinkomsten delat med tolv månader.

Hushåll som har betalat för låg avgift 2018 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2018 kommer att få tillbaka pengar.

Om beloppet som ska justeras är mindre än 300 kronor gör vi ingen fakturering eller återbetalning.

Viktigt att lämna rätt uppgifter

Det är viktigt att du lämnar rätt inkomstuppgifter till utbildnings­förvaltningen när ditt barn får en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem. Det är också viktigt att du lämnar nya uppgifter när inkomsten ändras.

Så lämnar du dina uppgifter

Du lämnar inkomstuppgifterna i e-tjänsten Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på kommunens webbplats. För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. En e-legitimation beställer du hos Telia eller hos din bank.

Om du inte kan använda e-tjänsten får du kontakta utbildnings­förvaltningens kundtjänst för att få en blankett.

Till e-tjänst Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

När inkomsten är 0 kronor eller svår att räkna ut

Tänk på att du måste lämna in inkomstuppgift även om inkomsten är 0 kronor. Om du inte lämnar in en inkomstuppgift fakturerar vi automatiskt den högsta avgiften för platsen.

Om du är egen företagare, timvikarie eller saknar en fast inkomst kan det vara svårt att räkna ut den exakta månadsinkomsten. Då kan din taxerade inkomst hos Skatteverket året innan vara vägledande. Du kan också justera inkomstuppgiften månad för månad i vår e-tjänst eller räkna ut ett snitt utifrån vad du har tjänat under årets första sex månader.

Kontakta ­Enköpings kommun

Kontakta Enköpings kommun på telefonnummer: 0171-62 50 00

Eller via e-post: kommunen@enkoping.se

Vanliga frågor

Måste jag betala så här långt efteråt?

Ja, du är betalningsskyldig i upp till tre år efteråt.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften för platsen i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem beräknas på den inkomst som ditt hushåll har anmält till Enköpings kommun 2018. Om ditt hushåll har haft en högre eller en lägre taxerad inkomst än vad som har anmälts till Enköpings kommun kommer vi att justera avgiften.

Om du har betalat för lite får du betala mellanskillnaden mellan den preliminära och den slutliga avgiften. Om du har betalat för mycket får du tillbaka mellanskillnaden mellan den preliminära och den slutliga avgiften. 

Hur betalar jag in pengarna?

Du får en faktura.

Vad gör jag om jag inte kan betala just nu?

Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan skickas fakturan till ett inkassobolag. Du kan göra upp om en avbetalningsplan med inkassobolaget.

Om jag har betalat in för mycket, hur gör jag för att få tillbaka pengarna?

Du kommer få hem ett brev där det står hur du meddelar vilket konto pengarna ska betalas tillbaka till. Där står även senast datum då vi måste ha de uppgifterna. Brevet skickas ut under våren.

Varför skiljer sig avgifterna åt?

Det kan bero på flera saker. Den vanligaste anledningen är att hushållet har lämnat en inkomstuppgift, men när uppgiften ändras under året har hushållet inte meddelat kommunen.

Hur anmäler jag ny inkomst?

Du anmäler eller ändrar din inkomstuppgift i e-tjänsten Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på vår webbplats. Räkna ut hushållets årsinkomst före skatt och dividera den med tolv månader. Då får du fram en genomsnittlig månadsinkomst. Det är den uppgiften du ska lämna till Enköpings kommun.

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. En e-legitimation beställer du hos Telia eller hos din bank. Om du inte kan använda e-tjänsten får du kontakta utbildnings­förvaltningens kundtjänst för att få en blankett.

Till e-tjänst Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Vad menas med ett hushåll?

Som hushåll räknas gifta eller sammanboende på adressen där barnet är folkbokfört.