Familje­daghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen. 

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg.  

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Är jag garanterad en plats på något av familjedaghemmen som jag har ansökt till?

​Vi är inte skyldiga att erbjuda en plats på något av de familjedaghem som du har ansökt till. Kommunen är endast skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden, som är fyra månader. Det är alltså inte säkert att du får en plats på något av familjedaghemmen som du har önskat.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

​När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

Kan barnet stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Enköpings kommun?

Barnet kan stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Enköpings kommun, men vi erbjuder ingen plats förrän barnet är folkbokfört här. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden som är fyra månader. Garantitiden börjar att gälla från och med det datum som barnet är folkbokfört i kommunen.

Finns barn­omsorg på kvällar, nätter och helger?

Soluret är öppet dygnet runt.  Om du behöver barnomsorg på kvällar, nätter eller helger ska du ansöka om en plats på Soluret.

Natt- och helgverksamhet

Vad händer om jag inte registrerar ett schema?

Om du inte har registrerat barnets schema debiteras högsta avgift enligt maxtaxa. 

Vad händer om jag har registrerat fel schema?

​Om du har fel schema registrerat debiteras fel avgift.

Vad händer om jag har registrerat fel inkomstuppgift?

​Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildningsförvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura. När vi gör jämförelsen av årsinkomsten räknar vi ut ett snittbelopp per månad, det vill säga årsinkomsten delad på tolv månader.

Betalar jag avgift alla månader på året?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

Vad är hushållets avgiftsgrundande inkomst?

​Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet.

När får jag 15 timmar avgiftsfritt familjedaghem?

​När ditt barn är i åldern 3–5 år erbjuds allmän förskola. Den gäller även på familjedaghemmet. Den allmänna förskolan gäller från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år och är avgiftsfri. Det motsvarar femton timmar per vecka. Allmän förskola följer grundskolans läsår.

Allmän förskola

Jag är föräldraledig eller arbetssökande – får jag ha mitt barn i familjedaghem?

Från och med den 1 augusti 2016 erbjuds barn till föräldralediga och arbetssökande 20 timmar i familjedaghem per vecka mot avgift.

Familjedaghem till barn till föräldraledig eller arbetssökande

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två familjedaghem?

​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett familjedaghem.

Kan mitt barn få vara hos en annan dagbarnvårdare än vår ordinarie?

​Dagbarnvårdaren arbetar 40 timmar per vecka. Det innebär att barnet någon dag i veckan kan vara placerat hos en annan dagbarnvårdare i gruppen.

Jag saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter – kan jag använda e-tjänsterna då?

​Om du saknar svenskt personnummer kan du inte använda våra e-tjänster. Kontakta i stället utbildningsförvaltningens kundtjänst.

Jag kan inte använda e-tjänsterna – hur gör jag då?

​Om du inte kan använda våra e-tjänster får du kontakta utbildningsförvaltningens kundtjänst.

Följer familjedaghemmet förskolans läroplan?

​Förskolans läroplan är vägledande för familjedaghemmet.

Barnet går över till förskoleklass och fritidshem – hur debiteras avgiften?

​När barnet går över från förskola eller pedagogisk omsorg till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats. Avgiften för platsen debiteras till och med den 31 juli. Avgiften för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen