Tidtabeller och kartor

Bergkvarabuss tidtabeller för höstterminen kommer att skickas hem till berörda elever cirka tre veckor före terminsstart. Du kan även se tidtabellerna på den här sidan.

Här ser du tidtabeller för alla elever som åker med Bergkvarabuss.

Tidtabeller och kartor för UL:s bussar finns på ul.se.

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Gymnasieelever som inte har tillgång till skolskjuts med Bergkvarabuss kan ansöka om UL-kort om avståndet till skolan är sex kilometer eller mer. Läs mer här om UL-kort för gymnasieelever.

Tidtabeller för grundskolorna och gymnasiet 2018/2019

Fjärdhundraskolan (pdf, 429.2 kB)

Grillbyskolan (pdf, 194.4 kB)

Hummelstaskolan (pdf, 485.7 kB)

Lillkyrkaskolan (pdf, 195 kB)

Rombergaskolan (pdf, 192.6 kB)

Skolstaskolan (pdf, 338.2 kB)

S:t Ilianskolan (pdf, 1 MB)

Örsundsbroskolan (pdf, 428.5 kB)

Kartor

Buss 10 (pdf, 6.9 MB)
Buss 12 (pdf, 4.6 MB)
Buss 14 (pdf, 6.3 MB)
Buss 15 (pdf, 3.1 MB)
Buss 31 (pdf, 532.1 kB)
Buss 32 (pdf, 4.9 MB)
Buss 34 (pdf, 13.6 MB)
Buss 35 (pdf, 4.8 MB)
Buss 36 (pdf, 1.1 MB)
Buss 37 (pdf, 4.8 MB)

Buss 38 (pdf, 3.1 MB)
Buss 39 (pdf, 5.4 MB)
Buss 42 (pdf, 8.1 MB)
Buss 51 (pdf, 3.3 MB)
Buss 52 (pdf, 6.7 MB)
Buss 53 (pdf, 7.6 MB)
Buss 55 (pdf, 3 MB)
Buss 56 (pdf, 3.9 MB)
Buss 59 (pdf, 4.9 MB)
Buss 61 (pdf, 4.3 MB)
Buss 62 (pdf, 5.8 MB)
Buss 63 (pdf, 4.7 MB)
Buss 64 (pdf, 4.9 MB)
Buss 65 (pdf, 5.3 MB)
Buss 70 (pdf, 5.5 MB)
Buss 71 (pdf, 5.6 MB)