Skolskjuts

Barn från förskoleklass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts.

I Enköping körs skolskjutsarna av Bergkvara buss. På vissa sträckor får skoleleverna åka med UL:s vanliga bussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen
och det är hit du vänder dig med dina frågor. Du behöver själv söka om ditt barn till exempel har växelvis boende.

Gymnasieelevers resor kallas elevresor och lyder under andra bestämmelser.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på elevresor och skolskjuts?

Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolkjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förordningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/särskola eller gymnasieskola.

Till sidan för elevresor

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra. För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än två kilometer för årskurs F–3, mer än tre kilometer för årskurs 4–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör. Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om avståndskriterierna uppfylls. Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur som är i direkt anslutning till skolschemat.

Om mitt barn byter skola, får det då skolskjuts till den nya skolan?

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det placeringsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt placeringsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan.

Enköpingskartan visar vilket placeringsområde ditt barn tillhör.

Hur ska mitt barn ta sig till skolan om bussen är inställd?

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på ställer vi ibland in skolskjutsen under vintern. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Hur löser vi skolskjutsen om barnet bor på två olika ställen?

Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende. Tänk på att du måste ansöka inför varje läsår. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Blankett för ansökan om växelvis boende

Hur avbokar jag skoltaxin när mitt barn är sjukt?

Om barnet tillfälligt inte ska åka skoltaxi kan du avboka hos taxibolaget via deras webbplats eller på telefonnummer 0171-62 82 50.
Mejladressen till skoltaxibolaget är enkoping@arbogataxi.se

Observera att det här endast gäller barn som åker taxi, inte barn som åker buss.

Vad gör jag om mitt barn har tappat busskortet?

Anmäl det borttappade kortet på UL:s webbplats. 

Om ditt barn har ett busskort där det står "skolkort" skickar UL ett nytt kort inom sju arbetsdagar. Kommunen betalar inte för barnets resor i väntan på det nya kortet.

Hur ska jag göra om jag har tappat bort mitt kort med reskassa?

För att kunna utnyttja förlustgarantin och spärra ett borttappat kort behöver registrera ditt kort till UL:s förlustgaranti. Det gör du på UL:s webbplats.

Registrera ditt kort på UL:s webbplats

Hur gör jag när det inte finns pengar kvar på barnets busskort?

Kontakta kommunen på kommunen@enkoping.se eller 0171-62 50 00, så fyller vi på pengar på kortet. Meddela oss kortnummer, barnets namn och vilken skola barnet går på.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?