Skolskjuts

Barn från förskoleklass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts.

I Enköping körs skolskjutsarna av UL. På vissa sträckor får skoleleverna även åka med UL:s vanliga linjebussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen men det är till UL du vänder dig med dina frågor.

Alla måste ansöka om skolskjuts, och du ansöker här på vår webbplats. Du hittar ansökan genom att följa de blå knapparna.

Gymnasieelevers resor kallas elevresor och lyder under andra bestämmelser.

När du ansökt om skolskjuts kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du mer information om ditt barns skolskjuts och din ansökan.

Vanliga frågor

Var vänder jag mig med mina frågor?

Från och med höstterminen 2020 ska du kontakta UL om du har frågor om skolbussturer, förseningar eller liknande.

Då når UL på telefon: 0771-14 14 14 alternativt på UL:s webbplats.

Har du frågor om skolsskjuts som gäller vårterminen 2020? Då kontaktar du kommunens skolskjutshandläggare på telefon 0171-62 68 54, eller Bergkvarabuss på telefon 0171-224 02.
Du kan även mejla till skolskjuts@enkoping.se.

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra. För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än tre kilometer för årskurs F–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör. Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om avståndskriterierna uppfylls. Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur som är i direkt anslutning till skolschemat.

Hur löser vi skolskjutsen om barnet bor på två olika ställen?

När du ansöker om skolskjuts ansöker du även om skolskjuts vid växelvis boende. Tänk på att du måste ansöka inför varje läsår. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Vad är skillnaden på elevresor och skolskjuts?

Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolkjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förordningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/särskola eller gymnasieskola.

Till sidan för elevresor

Vad gör jag om mitt barn har tappat busskortet?

Anmäl det borttappade kortet på UL:s webbplats. 

Om ditt barn har ett busskort där det står "skolkort" skickar UL ett nytt kort inom sju arbetsdagar. Kommunen betalar inte för barnets resor i väntan på det nya kortet.

Om mitt barn byter skola, får det då skolskjuts till den nya skolan?

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det placeringsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt placeringsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan. Om barnet går i kransortsskola men flyttar in till Enköpings tätort, kan ni ansöka om omvänd skolskjuts. Det gör du i e-tjänsten.

Enköpingskartan visar vilket placeringsområde ditt barn tillhör.

Vad är omvänd skolskjuts?

Med omvänd skolskjuts menas att du som bor i Enköpings tätort men går i skolan i en kransort kan ansöka om skolskjuts.

Du ansöker om omvänd skolskjuts i vår e-tjänst

Hur ska mitt barn ta sig till skolan om bussen är inställd?

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på ställer vi ibland in skolskjutsen under vintern. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Hur avbokar jag skoltaxin när mitt barn är sjukt?

Om barnet tillfälligt inte ska åka skoltaxi kan du avboka hos taxibolaget via deras webbplats eller på telefonnummer 0171-62 82 50.
Mejladressen till skoltaxibolaget är enkoping@arbogataxi.se

Observera att det här endast gäller barn som åker taxi, inte barn som åker buss.

Hur ska jag göra om jag har tappat bort mitt kort med reskassa?

För att kunna utnyttja förlustgarantin och spärra ett borttappat kort behöver registrera ditt kort till UL:s förlustgaranti. Det gör du på UL:s webbplats.

Registrera ditt kort på UL:s webbplats

Hur gör jag när det inte finns pengar kvar på barnets busskort?

Kontakta kommunen på kommunen@enkoping.se eller 0171-62 50 00, så fyller vi på pengar på kortet. Meddela oss kortnummer, barnets namn och vilken skola barnet går på.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?