Moders­måls­under­visning

Skolan erbjuder modersmålsundervisning till elever med annat modersmål än svenska.

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. Det är grunden för elevens förmåga till inlärning. 

För att eleven ska få undervisning i sitt modersmål måste språket vara elevens dagliga språk. Vi som kommun är skyldiga att ordna undervisning i modersmål om det finns minst fem elever som vill läsa ett språk och om det finns en lämplig lärare. 

Vanliga frågor

​Vi erbjuder undervisning i albanska, arabiska, armeniska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, kinesiska, kirundi, kroatiska, kurdiska (sydkurdiska), nederländska, persiska, polska, punjabi, ryska, serbiska, somaliska, spanska, swahili, syrianska, thailändska, tigrinja, turkiska, turkmeniska, tyska och urdu.

​Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga språk. Då gäller inte kravet att minst fem elever vill läsa språket. Till minoritetsspråken räknas finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. 

​Utöver rätten till modersmålsundervisning har eleven också rätt till studiehandledning på sitt modersmål eller starkaste skolspråk, om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledningen är att stödja undervisningen i olika ämnen, där språket är ett hinder för att tillgodogöra sig kunskaper. Det skapar integrering och ökar delaktighet i den ordinarie undervisningen.

Fördjupning

Mer om modersmålsstöd på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen