Enabygdens naturskole­verksamhet

Vi flyttar klassrummet utomhus. Enabygdens naturskole­verksamhet är en resurs som arbetar för att sprida utomhuspedagogik till alla skolor i Enköpings kommun.

Vi flyttar klassrummet utomhus. Enabygdens naturskoleverksamhet är en resurs som arbetar för att sprida utomhus­pedagogik till alla skolor i Enköpings kommun.

Med utomhuspedagogik flyttas lärandet ut i naturen, kulturlandskapet och samhället. Det innebär direkt­upplevda inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och teman kan genomföras.

Pedagogiken betonar platsens betydelse för lärandet och även vikten av samverkan mellan klassrum och uterum.

Följ oss gärna på vårt Facebookkonto!

Våra grundstenar

Utomhuspedagogik är en metod som ökar möjligheterna att nå läroplanens kunskapsmål. Detta genom att eleverna får möjlighet att i mötet med verkligheten använda många inlärningsstilar vilket ökar deras motivation att lära.

Folkhälsa gynnas genom vistelse ute i naturen. Att röra sig utomhus stimulerar motorik och leder till bättre hälsa. Att lära in ute befrämjar även social samvaro och samarbete. Det är även bevisat att halterna av stresshormoner sänks genom uteaktiviteter.

Hållbart samhälle måste vi alla bidra till. Genom att utveckla elevernas naturkänsla skapas förutsättningar för att öka engagemanget för naturen och vår omgivning. Viljan att bevara viktiga naturområden stärks tack vare personliga upplevelser.

Vi besöker dig vid din skola Enabygdens naturskoleverksamhet finns till för alla grundskolor i Enköpings kommun. Vi besöker dig på din skola.

Vår verksamhetsplanWord (word, 48 kB)

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter

Fördjupning

Centrum för naturvägledning

Geocoachning

Grön Flagg

Kulturbuss

Lär in ute – boktips

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Naturskoleblad

Naturskoleföreningen

Resurscentrum biologi

Resurscentrum fysik

Resurscentrum teknik

Skogen i skolan

Teknik och natur